PROJEKT A REALIZÁCIA SÚKROMNEJ ZÁHRADY BANSKÁ BYSTRICA

Záhradná architektúra pri navrhovaní exteriéru vychádza z tvaru, veľkosti a umiestnenia pozemku. Tiež z jeho okolia, z architektúry či dizajnu budovy. Dôležité sú Vaše individuálne požiadavky a predstavy. Dôraz kladieme na to, aby bol priestor navrhnutý logicky a aby sa čo najviac zjednodušila budúca údržba záhrady. V návrhoch používame dostupné materiály a kvalitný rastlinný sortiment. Výsledkom našej práce je výkresová časť projektu, poprípade vizualizácia, podľa ktorej sa bude postupovať pri realizácii.