BE GREEN | záhradná architektúra

PROFESIONÁLNA REALIZÁCIA ZÁHRAD A ICH ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ

NÁVRHY A VIZUALIZÁCIE ZÁHRAD

Navrhovanie záhradnej architektúry exteriéru a realizácia záhrad vychádza z tvaru, veľkosti a umiestnenia pozemku. Tiež z jeho okolia, z architektúry či dizajnu budovy. Dôležité sú Vaše individuálne požiadavky a predstavy. Dôraz kladieme na to, aby bol priestor navrhnutý logicky a aby sa čo najviac zjednodušila budúca údržba záhrady. V návrhoch používame dostupné materiály a kvalitný rastlinný sortiment. Výsledkom našej práce je výkresová časť projektu, poprípade vizualizácia, podľa ktorej sa bude postupovať pri realizácii.

REALIZÁCIA ZÁHRAD

Naša záhradnícka firma sa nezaoberá iba projektovaním, ale aj realizovaním záhradných architektúr a to nielen vlastných projektov. Po odsúhlasení cenovej ponuky realizácie projektu, nasleduje ďalšia fáza našej práce, a to realizácia záhrady. Začíname terénnymi úpravami, závlahovým systémom, osvetlením a následne prípravami záhonov, sadením rastlinného materiálu a na koniec trávnika. Podľa vašich požiadaviek buď trávnik vysievame alebo kladieme pripravené trávnaté koberce v poslednej fáze.

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Taktiež poskytujeme odbornú a komplexnú starostlivosť o trávnik (kosenie, hnojenie, vertikutáciu, aerifikáciu, dosievanie a pieskovanie trávnikov) a údržbu zelene, odborné rezy stromov a kríkov, ošetrenie rastlín a ich hnojenie, odburinenie záhonov. Pre záhrady sú dôležité hlavne jarná údržba, keď sa vegetácia prebúdza, a jesenná údržba, keď sa záhrada pripravuje na zimné obdobie. Nesmieme však zabúdať takisto na pravidelnú starostlivosť počas hlavnej vegetačnej sezóny.

NÁVRHY A VIZUALIZÁCIE INTERIÉRU A EXTERIÉRU

Pri interiérovom dizajne sledujeme najnovšie trendy a inovatívne materiály. Poskytujeme Vám vždy kreatívne a funkčné riešenia.  Pri dizajnovom riešení interiérov ako prvé navrhneme dispozičné riešenie. Po konzultáciách sa zvizualizuje vybraté dispozičné riešenie priestorov s danými materiálmi a prvkami. Pri návrhu exteriéru budov Vám po prvotnej konzultácii  urobíme vizualizácie návrhu stavby (farba omietky, použité obklady, typ a farba strešnej krytiny.). Projekt a vizualizácie Vám pošleme vo formáte PDF, alebo odovzdáme vytlačené v papierovom obale.

SPOLUPRÁCA:

NÁJDETE NÁS:

Scroll to Top