NÁVRHY A VIZUALIZÁCIE ZÁHRAD

Pri navrhovaní exteriéru vychádzame z tvaru, veľkosti a umiestnenia pozemku. Tiež z jeho okolia, z architektúry či dizajnu budovy. Dôležité sú Vaše individuálne požiadavky a predstavy. Dôraz kladieme na to, aby bol priestor navrhnutý logicky a aby sa čo najviac zjednodušila budúca údržba záhrady. V návrhoch používame dostupné materiály a kvalitný rastlinný sortiment. Výsledkom našej práce je výkresová časť projektu, poprípade vizualizácia, podľa ktorej sa bude postupovať pri realizácii. 

REALIZÁCIE ZÁHRAD

Naša firma sa nezaoberá iba projektovaním, ale aj realizovaním, a to nielen vlastných projektov. Po odsúhlasení cenovej ponuky realizácie projektu, nasleduje ďalšia fáza našej práce, a to realizácia záhrady. Začíname terénnymi úpravami, závlahovým systémom a osvetlením a následne prípravami záhonov a sadením rastlinného materiálu vrátane trávnika. Podľa vašich požiadaviek buď trávnik vysievame alebo kladieme pripravené trávnaté koberce v poslednej fáze.

ÚDRŽBA ZÁHRAD

Taktiež poskytujeme odbornú a komplexnú starostlivosť o trávnik (kosenie, hnojenie, vertikutáciu, aerifikáciu, dosievanie a pieskovanie trávnikov) a údržbu zelene, odborné rezy stromov a kríkov, ošetrenie rastlín a ich hnojenie, odburinenie záhonov. Pre záhrady sú dôležité hlavne jarná údržba, keď sa vegetácia prebúdza, a jesenná údržba, keď sa záhrada pripravuje na zimné obdobie. Nesmieme však zabúdať takisto na pravidelnú starostlivosť počas hlavnej vegetačnej sezóny.

NÁVRHY A VIZUALIZÁCIE INTERIÉRU A EXTERIÉRU

Pri interiérovom dizajne sledujeme najnovšie trendy a inovatívne materiály. Poskytujeme Vám vždy kreatívne a funkčné riešenia.  Pri dizajnovom riešení interiérov ako prvé navrhneme dispozičné riešenie. Po konzultáciách sa zvizualizuje vybraté dispozičné riešenie priestorov s danými materiálmi a prvkami. Pri návrhu exteriéru budov Vám po prvotnej konzultácii  urobíme vizualizácie návrhu stavby (farba omietky, použité obklady, typ a farba strešnej krytiny.). Projekt a vizualizácie Vám pošleme vo formáte PDF a JPG, alebo odovzdáme vytlačené v papierovom obale.

SPOLUPRÁCA: